Όροι και Προϋποθέσεις

* Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την Growmoregreen. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι «εμείς», «εμείς» και «μας» αναφέρονται στο Growmoregreen. Προσφέρουμε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

* Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή / και αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην «Υπηρεσία» μας και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι Παροχής Υπηρεσιών», «Όροι»), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν ή / και διατίθενται μέσω υπερσύνδεσης. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή / και συνεισφέροντες περιεχομένου.

* Αποδέχεστε ότι είναι ευθύνη σας για όλες τις ζημίες, τις κυρώσεις, την απώλεια εισοδήματος ή περιουσίας που προκύπτει από την αγορά, την κατανάλωση, τη χρήση ή την κατάχρηση ενός προϊόντος από την Growmoregreen. Η Εταιρεία και οι ιδιοκτήτες, εκπρόσωποι και υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη.

«Όπου κι αν κοιτάξεις σήμερα, η παλίρροια του προστατευτικού συναισθήματος ρέει αδειοδοτημένο ίδρυμα πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση αριθ. 280/3 / 23-7 2018 Εφημερίδα Κυβέρνησης Β 3010 / 25-7-2018) και διαχειρίζεται με ασφάλεια τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση της ασφάλειας συναλλαγών καρτών πρότυπο. Το Everypay είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ασφάλειας ασφάλειας συναλλαγών με κάρτα (PCI) (DSS) και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων. Όλες οι υπηρεσίες του Everypay δημιουργούνται μέσω ασφαλών συνδέσεων με πιστοποιητικά SSL 256 bit. EveryPay Υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μια πρόσθετη δυνατότητα ασφάλειας για κάρτες VISA, MasterCard, Diners & Discover. Ο Πληρωτής θα πρέπει στη συνέχεια να εισάγει στο κλειδί τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει επιτυχώς τη συναλλαγή ».
licensed Payment Institution from the Bank of Greece (decision no. 280/3 / 23-7 2018 Government Gazette B 3010 / 25-7-2018), and safely manages card payment card details, according to the regulatory framework for card transaction security management standard. Everypay is certified according to card transaction security security standard (PCI) (DSS), and is subject to periodic inspections by a specialized consulting firm. All the Everypay’s services are made through secure connections with 256 bit SSL certificates. EveryPay It also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security feature for VISA, MasterCard, Diners & Discover cards. The Payer will then have to enter the key his personal secret code, to successfully complete the transaction”

* Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την υπηρεσία που λάβατε, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@growmoregreen.eu ή καλέστε στο +30 697 9323792

*Με την παραγγελία μας, συμφωνείτε αυτόματα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική αποστολής και επιστροφής.