Τα Πλεονεκτήματα του Κοκοφοίνικα στην Καλλιέργεια

Το υπόστρωμα κοκοφοίνικα είναι πλέον ένα εξαιρετικά διαδεδομένο μέσο καλλιέργειας ωστόσο ήταν
απαραίτητη η πάροδος πολλών ετών για να γίνει αντιληπτή η σωστή επεξεργασία και η χρήση του στις
καλλιέργειες. Αποτελεί ανανεώσιμο μέσον καλλιέργειας το οποίο εξάγεται από το φλοιό της καρύδας,
προϊόν το οποίο πριν μερικές δεκαετίες θεωρούνταν άχρηστο και προς απόρριψη. Χρησιμοποιήθηκε
πρώτη φορά στη κηπουρική στη δύση τον 19o αιώνα ,σήμερα ο φλοιός καρύδας θεωρείται ένας από
τους κύριους τομείς εξαγωγών της Ινδίας και της Σρι Λάνκας. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να
αναφερθούμε στα πλεονεκτήματα αυτού του μέσου ανάπτυξης.

Άφθονος χώρος για το ριζικό σύστημα.

Ο κοκοφοίνικας αυξάνει το πορώδες του μείγματος στη γλάστρα, με αποτέλεσμα να διατηρείται το
έδαφος χαλαρό και ευάερο ώστε να αναπτύσσεται καλύτερα το ριζικό σύστημα των φυτών και συνεπώς
η απόδοσή τους. Επιπλέον, η χρήση του κοκοφοίνικα, συμβάλλει στην ικανότητα συγκράτησης του
νερού που παρέχεται στο μείγμα της γλάστρας. Με αυτόν τον τρόπο, το φυτό δεν υποφέρει από ανυδρία
ή υπερβολική παροχή νερού. Προσφέρει λοιπόν έναν σπάνιο συνδυασμό εξαιρετικής κατακράτησης
νερού, αξιόπιστης αποστράγγισης και ιδανικού αερισμού.

Ελαχιστοποιεί επιβλαβή παθογόνα και μειώνει τον κίνδυνο παρασίτων.

Ο κοκοφοίνικας περιέχει φυσικό τριχόδερμα το οποίο δρα ως βιολογικός παράγοντας αντιμετώπισης
επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών και ταυτόχρονα παρέχει τους κατάλληλους μύκητες και τα
κατάλληλα βακτήρια ανάπτυξης του φυτού. Μπορεί να συμπιεστεί σε διάφορα σχήματα και μεγέθη
ανάλογα προς τις εφαρμογές καλλιέργειας. Εάν αναμιχθεί με κομμάτια φλοιού καρύδας ενισχύεται η
απόδοσή του και παράλληλα η απορροφητικότητα του μείγματος.

Αγωγιμότητα και PH εδάφους.

Η ηλεκτρική του αγωγιμότητα EC κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και το pH μεταξύ 5,5 – 6.Ο
κοκοφοίνικας, διαθέτει εξαίρετες ιδιότητες οι οποίες τον καθιστούν ένα ανθεκτικό και ευέλικτο στη χρήση
μέσο υδροπονίας. Διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα κατιόντων η οποία επιτρέπει στα θρεπτικά συστατικά
να απορροφούνται και στη συνέχεια να απελευθερώνονται στο ριζικό σύστημα του κάθε φυτού ανάλογα
με τις ανάγκες του.

Προϊόν με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται τμήματα του φρούτου που παλιά χάνονταν. Επίσης μετά την
κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Κόστος και διαχείριση.

Τα υψηλά επίπεδα απορροφητικότητας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα κατακράτησης υψηλής
ποσότητας νερού και τη δυνατότητα ανταλλαγής υψηλής ποσότητας κατιόντων εξασφαλίζουν τη χρήση
ελάχιστης ποσότητας κοκοφοίνικα στο μείγμα γλάστρας κάθε φυτού. Να σημειωθεί επίσης ότι σε
αντίθεση με τα μη οργανικά μέσα καλλιέργειας όπως ο περλίτης, ο βερμικουλίτης και ο πετροβάμβακας,
ο κοκοφοίνικας μπορεί να συμπιεστεί στο 1/5 του όγκου του, μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς,
αποθήκευσης και διαχείρισης.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο κοκοφοίνικας είναι ένα μέσο καλλιέργειας με εξαιρετική χημική συμπεριφορά
και φυσικές ιδιότητες. Έχει πλέον αποδειχτεί ότι η χρήση του υποστρώματος αυτού προσφέρει πολύ
καλή ποιότητα προϊόντων και υψηλές αποδόσεις. Αποκτώντας επαρκή γνώση για τη φυσιολογία και τη
χρήση του κοκοφοίνικα μπορείτε να καταφέρετε μεγάλη αύξηση στα ποσοστά των αποδόσεων της
καλλιέργειας σας.

Advanced Hydroponics of Holland

Advanced Hydroponics of Holland.

Advanced Hydroponics of Holland is a traditional producer of liquid fertilizers and food supplements for growing plants. Located in Uithoorn, the Netherlands. A company with more than 25 years of experience.

History. In 1993, Jay Jackson, the founder and current director of Advanced Hydroponics of Holland was committed to finding an alternative to the fertilizers available at the time, which he and many other growers had used. Jay was looking for a formula that combined: ease of use, high efficiency and competitive pricing. To find a solution, Jay went to the experts at the Dutch Flower Nutrient Research Center in Aalsmeer, the Netherlands. In order to make the use as simple as possible, it was necessary to present the ingredients in such a way that they could be easily mixed, so that any grower could easily adjust the amount of nutrients they needed to suit their needs. So, the Dutch Formula was born! It is a liquid fertilizer consisting of three components that should be easily mixed: 2: 1: 1 during the growing season, 1: 2: 1 before flowering and finally 0: 3: 1 during the full flowering period. At first, Jay tested the fertilizers with many of his peers. The results were clear! Such results could not be achieved with previous fertilizers. After refining the formula, a retail store was created. In 1996, the Dutch formula was presented at an exhibition in Germany, and the high quality of the Dutch formula fertilizer, together with the growing demand, encouraged the start-up of a wholesale business throughout Europe.

The Dutch Formula line was soon expanded with a 100% natural Natural Power line that included a Root Stimulator, an enzymatic supplement called Enzymes, a Growth Bloom stimulator called Excellerator and finally a maturation product called Final. After the popularity of Natural Power, the next product Aqua system went to wholesalers and distributors.

Currently, more than 60 distributors in 22 countries around the world (including Russia and Japan) supply Advanced Hydroponics of Holland, and the number of distributors and retail stores continues to grow.

Products.
Dutch Formula Grow – used during the vegetative stage and is the best guarantee for high quality results and strong, healthy plants with juicy green leaves.

Flowering is a productive part of plant life. Dutch Formula BLOOM is an “energy diet” for flower production. BLOOM ensures that you, the plants, receive the right balance of nutrients to promote optimal growth of the highest quality flowers.

You will see that MICRO is the secret to success that sustains a plant throughout its life cycle. Dutch Formula MICRO consists of a strong mixture of chelated trace elements in combination with unique pH buffers, thus providing additional power and stability for growth.

By mixing the Dutch Formula’s mineral components with water, you will get a rich and balanced diet for your plants. It is suitable for any type of growing conditions.

The original Natural Power Root Stimulator is used by many regular growers. Roots Stimulator promotes the formation of new tissue directly in the root zone or where the roots begin to form. Thanks to the Stimulator, the roots develop faster and are much stronger.

This Natural Power Growth Bloom Excellerator mainly promotes the formation of green mass and flowers. It is suitable for constant supplementation of watering, as well as helps to solve problems with plant diseases and pests. Growth/Bloom Excellerator should be added to watering throughout the growing season, except for the last 2 weeks.

The natural product of the Natural Power line Enzymes element activates the microorganisms in the recipients during the growth phase. It improves the ability of plants to absorb nutrients and allows them to develop healthily.

During the last 2 weeks before harvest, it is recommended to water the plants without added fertilizer to obtain the purest possible final product. Natural Power Final Solutions also helps to break down and remove the last fertilizer residues in the growing medium. It also works to prevent mold.

In addition, there is a PH controller, minerals and cultivation accessories Aqua Systems, and kits Startersbox, Starterskit, etc.

The team. Advanced Hydroponics of Holland’s team of professionals also consists of experts who are ready to provide you with all the necessary support, answer and take care of all your needs related to cultivation, production process and purchasing issues.
What is the major reason behind long-time success of Advanced Hydroponics of Holland?
Jay says: our company is still growing and bringing top products to more and more customers. I am not just a businessman; I am also a long-time grower and, from my personal experience, I know what growers need. My main goal is to develop a product with a high content of nutrients that would be easy to use and affordable. Our basic recipe stays the same even though we have added a Natural Power line of products that includes enzymes, rooting stimulator, an accelerator of growth and flowering, and a preparation for harvesting phase. By keeping our approach consistent, we can ensure our customers that they can always rely on our consistently high quality.

In conclusion. As Advanced Hydroponics of Holland itself says, our fertilizers are suitable for any type of growing environment, and you can always be sure that you are supplying your plants with a complete and efficient diet. In addition, our products are very easy to use.